LUXE – NIGHT MESH 43mm

939.00  658.00 

הכימיה העדינה בין רצועת הרשת בצבע שחור קודר לבין גבישים אוסטריים מעולה. יש להצדיק את ההצלחה של Luxe Night. עיצובו ואיכותו מבטיחים ערעור שאין דומה לו, ומגדילים עוד יותר את הקסם של שעון קלאסי זה.

LUXE – NIGHT MESH 43mm

939.00  658.00