LUXE – STRAND 43mm

859.00  602.00 

הכימיה העדינה בין עור שחור קודר לבין גבישים אוסטריים מעולה יש להצדיק את ההצלחה של סטרנד לוקס. עיצובו ואיכותו מבטיחים ערעור שאין דומה לו, ומגדילים עוד יותר את הקסם של שעון קלאסי זה.

LUXE – STRAND 43mm

859.00  602.00